Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Epizósismertetők

2009.04.20

1.
A történet fõszereplõje Candy, a fiatal lány, aki úgy dönt, hogy kezébe veszi az életét. Candy és barátja, Patricio nagyon szeretik egymást, ám különbözõ családból jöttek. Míg Candy egy átlagos család gyermeke, barátja gazdag família sarja. Patriciot azonban ez nem érdekli, és különösen romantikus módon kéri meg a lányt, hogy legyen a felesége. Boldogságuk azonban nem tart sokáig, az esküvõ után Candy élete egy pillanat alatt megváltozik...

2
Miután az esküvõ csúfos véget ér, Candy édesanyja, Gregoria arra kéri a lányát, hogy ne csináljon botrányt, és közli Alicia-val, hogy tettével tönkretette az egész családot. Alicia bevallja Patricio-nak, hogy mindig is szerette õt. Candynek az a terve, hogy, miután megrendezte saját halálát, Guadalajar-ba költözik nagybátyjához, Mano-hoz, és új életet kezd. Mano õrültségnek tartja az ötletet, de mégis segít a lánynak, és közli családjával, hogy Candy szívroham következtében meghalt. Candy felfedezi, hogy terhes, eközben Patricio és Alicia összeházasdnak Las Vegasban...

 

3.
Santiago sármos plasztikai sebész, akit otthagy a felesége. Santiago és Candy az utcán találkoznak, ám elég viharos körülmények között. Meno felvilágosítja Candy-t., hogy az úr, akivel incidense volt, egy plasztikai sebész...

 

4.
Candy elpanaszolja Lulunak, hogy mennyire magányos. Santiago furcsának találja, hogy Candynek nincsen barátja, és furcsa ötlettel áll elõ. Candy bosszúból azt mondja a férfi egyik paciensének, hogy Santiago a fiúkat szereti. Gregoria meglátogatja Meno-t, és közli vele, hogy a testvére meghalt.

5.
Candy elmeséli Lulunak, hogy Santiago megcsókolta, majd elmegy a férfi irodájába, és mindenki elõtt jelenetet rendez a csók miatt. MEno elmondja Candy-nek, hogy apja, Clemente meghalt...

6.
Santiago Chava-val együtt segíteni próbál Candy-nek, akit nagyon megvisel apja halála. Meglepetést eszelnek ki a lánynak, hogy kicsit fölvidítsák. Raul arra bíztatja Santiago-t, hogy tisztázza kapcsolatát Marissa-val, és vegye õt feleségül. Santiago azonban inkább több idõt szeretne tölteni Candy-vel...

7.
Santiago az utcán virágcsokrot ad Candynek, aki azzal vádolja meg, hogy a férfi csupán ágyba akarja vinni. Soledad elárulja Patricionak, hogy õ Beto apja...

8.
Candy és Meno azon keseregnek, hogy mindketten mennyire magányosak. Patricio arra kéri Alicia-t, hogy ne zaklassa õt, eközben Candy-n jár az esze, és visszagondol a közösen eltöltött szép idõkre. Santiago rájön, hogy vissazvonhatatlanul szerelmes lett Candy-be...

9.
Santiago az irodájánál összefut Candy-vel. A lány arra kéri, hogy hagyja békén õt, és Chava-t, majd megmutatja neki a rúzsfoltot az ingén...

10.
Marissa kihallgatja Candy és Chava beszélgetését. Candy elmondja fiának, hogy nem akar egy családot alkotni Santiagoval. Candy elmondja Santiagonak, hogy ha Patricio megtalálja õt és megtudja, hogy van egy fia, Chava, akkor õ továbbáll. Meno-val is megosztja félelmeit, a férfi azonban arra kéri, hogy adjon még egy kis idõt...

11.
Raul meggyõzi Candy-t, hogy ne hagyja el a kiadót. Candy megkéri Santiago-t, hogy meséljen neki Paulina-ról. Meno nem hajlando pénzt adni Charlie-nak, inkább arra kéri, keressen munkát...

12.
Marissa arra kéri Rault, hogy rúgja ki Candy-t, mert zavarja, hogy Candy és Santiago között alakul valami. Candy elmondja Gregoria-nak, hogy hol van, de arra kéri, hogy ne árulja el senkinek, hogy életben van...

13.
Marissa elárulja Isabelnek, hogy partit készül rendezni, ahol bejelentik Santiago-val az eljegyzésüket...

14.
Patricio azzal vádolja Alicia-t, hogy a nõ követi õt. Azt is elmondja, hogy a gyerek, akit Soledad-dal látott, az övé...Raul azt tanácsolja Marissa-nak, hogy legyen jóban Candy-vel...

15.
Candy bátor fogadást köt Santiagoval. Candy megnyeri, és arra kéri Santiagot, hogy fizessen...

16.
Manu beszámol Candy-nek a fotóról és Patricióról. Amira megjósolja Alicianak, hogy a múltból egy halott vissza fog térni az életükbe...

17.
Patricio elhiteti Alicia-val, hogy elment a testérét meglátogatni. Candy Santiagonal keres menedéket. A nõ attól tart, hogy Patricio el akarja tõle venni Chava-t...

18.
Chava elmondja anyjának, hogy már tudja, hogy apja a mennyországban van, de szeretne róla egy fényképet kérni. Soledad elárulja Patricionak, hogy Alicia pénzt ajánlott neki azért, hogy hagyja el a várost...

19.
Charly-t meglepi, hogy együtt látja szüleit, akik a legnagyobb meghittségben táncolnak egymással. Charly azt gondolta, hogy utálják egymást...

20.
Patricio megtalálja a fényképét Meno házában, és érdeklõdik Soledad-tól, hogy hogy hívják Chava anyját. Candy elmeséli Marissanak, hogy mi történt annak idején az esküvõjén...

21.
Meno elmondja Candy-nek, hogy Patricio megtalálta a saját képét. Patricio érdeklõdik Gregoria-nál, hogy miért volt az õ képe a házban...

22.
Candy visszaadja Santiagonak a virágokat, veszekedni kezdenek, és Santiago letagadja, hogy õ küldte volna a csokrot. Patricio meglátja Lulu fényképét...

23.
Candy elmondja Manu-nak, hogy dühös volt, mikor látta Alicia-t, de Patricio-nál nem érezte ugyanezt. Patricio látbi véli Candy-t, ám a nõ eltûnik a tömegben, és Patricio szem elõl téveszti...

24.
Candy és Santiago ismét hevesen vitatkoznak. A veszekedés közben a férfi elszólja magát, és bevallja, hogy mindig Candy-re gondol...

25.
Candy beszalad a házba, amikor meglátja Alicia-t. Manuel vérig sértõdik, mikor Gregoria azzal vádolja, hogy a férfiakhoz vonzódik. Patricio titokzatos meghívót kap egy hotelbe. Arra gyankszik, hogy Soledad küldte...

26.
Candy meggyõzi Manu-t Gregoria-val kapcsolatban. Soledad tagadja, hogy õ küldte volna a meghívót Patriciónak. Manu arról próbálja meggyõzni Candy-t, hogy vallja be az igazat mindenkinek. Candy elmondja Santiagonak, hogy nem hisz a szerelmében...

27.
Candy megköszöni Raulnak, hogy nem árulta el Santiagonak az igazságot. Santiago viszont számon kéri Marissától, hogy miért nem mondta el neki, milyen kapcsolat van Candy és Raul között. Marissa tagadja, hogy bármit is tudott volna róluk...

28.
Charley és Chava felfedezik, hogy a házban patkányok tanyáznak. Manu Salsázni tanítja Tinát. Soledad elmondja Candy-nek, hogy Patricio ígéretet tett neki arra, hogy nem fogja megbántani a lányt...

29.
Alicia azt javasolja Patricionak, hogy egy másik párral közösen menjenek el vacsorázni. Soledad észreveszi, hogy Patricio elvitte Beto-t...

30.
Santiago igazán romantikus gondolatokat oszt meg Candyvel kettõjük kapcsolatáról. Marissa elfogadja Santiago bocsánatkérését. Chava azt kéri Gregoriától, mondja meg az apja nevét...

31.
Candy futballmeccsre megy Santiagoval, és számon kéri a férfin a patkányokkal kapcsolatos hazugságot. Beto elmondja Patricionak, hogy Chava apját is így hívják....

32.
Manuel elmeséli Candy-nek, mit mondott Patricionak arról, hogy Chava szerint az õ apját is ugyanígy hívják. Marissa azzal vádolja Candy-t, hogy csókolózott Santiagoval. A lány próbálja elmagyarázni, hogy mi is történt valójában, de hiába...

33.
Sanitago meggyõzi Eduardót Chayo mellmûtétének szükségességérõl. Marissa a házába hívja Santiagot. A férfit megrázza a hír, miszerint Marissa már az eljegyzési partijukat szervezi...

34.
Manuel átadja Candy levelét Soledadnak. MArissa szomoró, és elpanaszolja Isabelnek, hogy Santiago nem akar partit rendezni. Santiago elmondja Candynek, hogy beszélt Patricioval, és rájött, hogy a férfi még mindig szereti a lányt. Arra kéri Candy-t, adjon még egy esélyt Patricionak, hogy hazugságok nélkül élhessenek...

35.
Santiago elmondja Candynek, hogy õ és Patricio barátságot kötöttek. Manuel azt akarja mondani Candy-nek, hogy Alicia tudja, testvére életben van. A tervét Georgiaval is emgbeszéli...

36.
Chayo azt gyanítja, hogy Eduardo hûtlen hozzá. Candy bohócnak öltözik, hogy szórakoztassa a gyerekeket. Patricio is nézi a mûsort, de nem ismeri fel Candy-t...

37.
Marissa megtudja hogy terhes és nagyon boldog. Patricio szeretne találkozni a bohóccal, de Santiago a titkárnõje számát adja meg neki.

38.
Candy és Alicia találkoznak. Alicia fenyegetõzik, de Candy nem akarja, hogy Patricio megtudja, hogy életben van, ezért csitítja testvérét. MArissa szomorú, mert megtudja hogy Santiago szerelmes Candybe.

42.
Alicia Gregoria kérése ellenére sem hajlandó semmit mondani Patricionak. A doktor közli Candy-vel, hogy sürgõsen donort kell találniuk Chava-nak a csontvelõ átültetéshez. Marissa rábukkan egy emailre, amelyet Santiago küldött Raulnak, és amiben Candy iránt érzett szerelmérõl ír...

43.
Patricio készen áll, hogy donor legyen, és ezzel segítsen Chava-nak. Manuel nagyon elszomorodik, amikor észreveszi, hogy Charly elment otthonról. Candy elmondja Gregorianak, hogy Patricio már tudja az igazságot. Jamie bejelenti, hogy feleségül veszi Isabelt...

44.
Candy elmondja Chavanak, hogy Patricio az édesapja. Donato meghall egy beszélgetést Tina és Lucia között, és szalad a hírrel Santiagohoz, hogy Charly az alagsorban bujkál. Alicia bejelenti, hogy nem fogja elengedni Patriciot. Candy meghallja a beszélgetést...

45.
Santiago rátalál Charly-ra és Luciara. Candy elmegy Patricio irodájába, és arra kéri a férfit, hogy bocsásson meg neki. Laura elárulja Candy-nek, hogy Charly miért bujkál Manuel elõl...

46.
Patricio arra kéri Candy-t, bocsásson meg neki, amiért hûtlen volt hozzá az esküvõjük napján, és meg is csókolja a lányt. Charly hazamegy, és bocsánatot kér Manueltõl a viselkedéséért.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.